Datenschutzerklärung | Hungarian

Petra Adatvédelmi nyilatkozat

Kik vagyunk

A(z) Petra az Ultimate Products UK Limited része, amely vállalat az Ultimate Products PLC csoportba tartozik („mi” vagy „minket” vagy „a mi...”). Az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban, valamint a vonatkozó egyesült királyságbeli általános adatvédelmi rendeletnek (UK GDPR) és a 2018. évi adatvédelmi törvénynek (DPA) megfelelően gyűjtjük és kezeljük. A jelen nyilatkozat az Ön jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szükséges információkkal látja el Önt, valamint ismerteti, hogy hogyan, miért és mikor gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait.

Az Ultimate Products PLC bejegyzett székhelye a Manor Mill, Victoria Street, Manchester OL9 0DD címen található, és Angliában és Walesben a 05432142 cégjegyzékszám alatt bejegyzett vállalat vagyunk. A ZA269152 nyilvántartási szám alatt szerepelünk az Információs Biztos Hivatala által vezetett adatkezelői nyilvántartásban, és adatkezelőként járunk el. Az adatvédelemért felelős kijelölt kapcsolattartónk a Megfelelőségi tisztviselőnk, akinek elérhetőségei a jelen tájékoztató alján találhatók.

Fontos, hogy a jelen nyilatkozatot, valamint az esetlegesen az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtése vagy kezelése során adott esetben rendelkezésre bocsátott egyéb adatvédelmi nyilatkozatokat/irányelveket elolvassa, hogy tisztában legyen azzal, hogyan és miért használjuk fel ezeket az adatokat.

Adatvédelmi elvek

Megfelelünk az egyesült királyságbeli általános adatvédelmi rendeletnek (UK GDPR). Ez kimondja, hogy az Önről általunk tárolt személyes adatok

 • felhasználásának törvényesen, tisztességes és átlátható módon kell történnie.
 • gyűjtése csak olyan érvényes célokra történhet, amelyeket világosan elmagyaráztunk Önnek, és nem használhatók fel olyan módon, amely nem egyeztethető össze ezekkel a célokkal.
 • csak azokhoz a célokhoz kapcsolódhatnak, amelyekről tájékoztattuk Önt, és csak ezekre a célokra kell korlátozódniuk.
 • legyenek pontosak és naprakészek.
 • csak addig őrizhetők meg, ameddig az szükséges azokra a célokra, amelyekről tájékoztattuk Önt.
 • biztonságos őrzéséről gondoskodni kell.

 

Milyen típusú információkat tárolhatunk Önről

Az Ultimate Products UK Limited az Ön személyes adatait jogi, törvényes és szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint annak érdekében kezeli, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön rendelkezésére bocsássuk. Soha nem gyűjtünk Önről szükségtelen személyes adatokat, és az Ön adatait a jelen nyilatkozatban foglaltakon kívül semmilyen más módon nem kezeljük. Személyes adat vagy személyes információ: valamely adott személyre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az adott személy azonosítható. Nem tartoznak ide azok az adatok, amelyek esetében a személyazonosságot eltávolították (névtelen adatok).

 

A körülményektől függően az Önre vonatkozó személyes adatok alábbi kategóriáit gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel:

 • Név/Lakcím/ E-mail/ Telefonszám(ok) - szolgáltatással kapcsolatos kommunikációhoz
 • IP-cím – amikor Ön felkeresi a weboldalunkat, automatikusan megkapjuk az Ön IP-címét, amely az Ön számítógépének vagy egyéb hozzáférési eszközének egyedi azonosítója.
 • Levelezés – ha kapcsolatba lép velünk, előfordulhat, hogy erről a levelezésről nyilvántartást vezetünk.
 • Termékregisztráció.
 • Képek, amelyeket esetleg elküld nekünk.
 • Jogi és biztosítási adatok.
 • Közösségi média profilinformációk, beleértve az Ön által nyilvánosan megosztott, termékeinket tartalmazó tartalmakat.
 • Az ország, ahonnan a weboldalunkat meglátogatja.
 • Hogyan használja a weboldalunkat, beleértve azt is, hogy mely termékeket tekinti meg.
 • Bármilyen személyes adat, amelyet Ön a termékértékelésekben megad részünkre.

Amikor magas kockázatú adatokat, például pénzügyi információkat dolgozunk fel, szigorú biztonsági ellenőrzéseket alkalmazunk a hozzáférés, a tárolás és a megőrzés tekintetében. 

Információkat gyűjtünk, amikor:

 • Ön meglátogatja telephelyünket, a CCTV-rendszerünkön vagy a látogatóirányítási rendszerünkön keresztül (az egészség- és munkavédelem részeként)
 • Ön e-mailben/telefonon kommunikál bármely munkatársunkkal (például az ügyfélszolgálattal)
 • Ön kitölti weboldalunk egyik űrlapját, vagy megadja e-mail címét az e-mail adatbázisunk számára.
 • Ön megrendelést ad le vagy kommunikál bármelyik saját márkás vagy partner weboldalunkon (pl. Amazon/eBay) keresztül.
 • Kereskedelmi jellegű érdeklődéssel fordul hozzánk.
 • Ön használja az élő csevegési szolgáltatásunkat.
 • Ön termékértékeléseket ír a weboldalunkon.
 • Promóciós kampányok keretében kapcsolatba lépünk Önnel.
 • Ön a közösségi média csatornáinkon keresztül kommunikál velünk.
 • Ön influencer-megállapodást köt velünk.
 • Lépjen kapcsolatba harmadik fél ügyfélszolgálati csapatával, a Teknihall-lal, akik ügyfélszolgálati támogatást nyújtanak. Ez a vállalat saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik - https://www.teknihall.de/datenschutzerklaerung/

 

Általunk egyéb forrásokból szerzett adatok 

Ezek azok az Önre vonatkozó adatok, amelyeket harmadik felektől, például üzleti partnerektől, technikai szolgáltatások (pl. elemzések) nyújtóitól vagy alvállalkozóktól kapunk. 

Üzleti partnereink, akik személyes adatokat küldhetnek nekünk Önről, többek között a Teknihall ügyfélszolgálata.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait (az adatkezelés jogalapja)

Az Ultimate Products UK Limited nagyon komolyan veszi az Ön adatainak védelmét, és soha nem adja ki, osztja meg vagy adja el az Ön adatait az Ön beleegyezése nélkül, kivéve, ha erre törvény kötelezi, vagy ha az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához szükséges követelmény részeként szükséges, az itt részletezettek szerint. Az Ön adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges, és csak a jelen nyilatkozatban meghatározott célokra. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy promóciós ajánlatokat és marketinganyagokat küldjünk Önnek, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Cél

Jogalap

Az ügyfélszolgálat/támogatás biztosítása

Szerződés teljesítése

A weboldalunk használatának nyomon követése

Jogos érdekek (biztonság) és weboldalunk optimalizálásának támogatása

CCTV

Jogos érdekek (biztonság)

Rögzített hívások

Hozzájárulás

Ügyféltámogatás nyújtása        

Szerződés teljesítése

To provide customer support through our third party sub-processor Teknihall

Szerződés teljesítése

 

Megjegyzés: amennyiben jogos érdekek alapján végezzük az adatkezelést, elvégezzük a jogos érdekek szükségességének vizsgálatát és összevetjük azt az Ön jogaival és szabadságjogaival. 

 

Az Ön személyes adatainak megosztása és felfedése

Az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg és nem fedjük fel az Ön személyes adatait, kivéve a jelen nyilatkozatban meghatározott célokra, vagy ha erre jogszabályi előírás van. Az Ultimate Products UK Limited harmadik feleket vesz igénybe az alábbi szolgáltatások és üzleti funkciók nyújtásához, azonban a nevünkben eljáró valamennyi adatfeldolgozó kizárólag a tőlünk kapott, szerződésben rögzített utasításoknak megfelelően dolgozza fel az Ön adatait, és teljes mértékben betartja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, az egyesült királyságbeli általános adatvédelmi rendeletre vonatkozó törvényeket és minden egyéb megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedést.

A következő szolgáltatások nyújtásához partnereket veszünk igénybe:

 • A jogszabályban előírt könyvelési szolgáltatások végzése
 • E-kereskedelmi tevékenységek
 • Ügyfélszolgálat-kezelési szolgáltatások
 • Külső ügyfélszolgálati szolgáltatások
 • Webchat szolgáltatások
 • Biztosítási szolgáltatások
 • Banki szolgáltatások
 • Telefonos szolgáltatások
 • Jogi szolgáltatások
 • Külső influencerek megkeresése PR-ügynökön keresztül
 • Teknihall, akik ügyfélszolgálati támogatást nyújtanak. Ez a vállalat saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik - https://www.teknihall.de/datenschutzerklaerung/

Továbbítás

Amennyiben bármely partnerünk az Ön adatait az EGT-n/az Egyesült Királyságon kívülre továbbítja, kellő gondossággal járunk el annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön jogainak védelmét és az Ön adatainak biztonságos kezelését.

Közösségi média

Különböző közösségi médiacsatornákat is igénybe veszünk, hogy támogatást nyújtsunk és válaszoljunk az esetleges kérdéseire.

Az oldalainkon linkeket is engedélyezünk, amelyek segítségével kedvelheti a termékünk Facebook, Instagram és Twitter oldalát. Ez azt jelenti, hogy ezek a közösségi médiát működtető vállalatok tudják, hogy Ön járt a weboldalunkon, és hogy ott mely termékeket nézte meg.

Időnként nyereményjátékokat is indítunk ezeken a közösségi média felületeken; azonban soha nem vesszük át az Ön személyes adatait ezektől a cégektől, kivéve a nyeremények elküldése céljából. Érdemes tisztában lennie ezeknek a közösségi médiacsatornáknak az adatvédelmi nyilatkozatával, hogy tudja, hogy hogyan kezelik az Ön adatait.

Ha Ön a közösségi médiában megadja személyes adatait, vegye figyelembe, hogy ezek a vállalatok az Ön adatainak adatkezelőjévé válnak, és az Ön adatait a saját adatvédelmi nyilatkozatukban megadott információknak megfelelően fogják felhasználni.

 

Biztonsági intézkedések

Az Ultimate Products UK Limited komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét, és minden észszerű intézkedést és óvintézkedést megteszünk a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében. Keményen dolgozunk azon, hogy megvédjük Önt és az Ön adatait a jogosulatlan hozzáféréssel, módosítással, felfedéssel vagy megsemmisítéssel szemben, és többszintű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, többek között az alábbiakat:

 • Tűzfal
 • Titkosítás
 • Szigorú hozzáférés-ellenőrzés (fizikai és elektronikus)
 • SSL-tanúsítványok
 • Teljes körű adatvédelmi irányítási struktúra

Az adatok meg nem adásának következményei

Ön nem köteles személyes adatait az Ultimate Products UK Limited rendelkezésére bocsátani, azonban mivel ezekre az adatokra szükség lehet ahhoz, hogy az Ön számára nyújthassuk a szolgáltatásainkat/szállíthassuk a termékeinket/biztosítsuk a jogos érdekeinket, ezek nélkül nem tudjuk biztosítani egyes termékeinket vagy szolgáltatásainkat.

Az adatok megőrzése

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait

Az Ultimate Products UK Limited csak addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig az szükséges, és szigorú felülvizsgálati és adatmegőrzési szabályokkal rendelkezünk ezen kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Egyesült Királyság adótörvényei értelmében kötelesek vagyunk az Ön alapvető személyes adatait (név, cím, elérhetőségi adatok) legalább 6 évig megőrizni, majd ezt követően azokat megsemmisítjük.

Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait közvetlen értékesítési célokra felhasználhassuk, rendszeresen felülvizsgáljuk a megadott hozzájárulást, és az ilyen adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön ettől eltérően nem értesít minket és/vagy vissza nem vonja a hozzájárulását.

Jog a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és korlátozáshoz

Önnek jogában áll hozzáférni az Ultimate Products UK Limited által Önről kezelt személyes adatokhoz, valamint tájékoztatást kérni a következőkről:

 • Milyen személyes adatokat tárolunk Önről.
 • Az adatfeldolgozás céljai.
 • Az érintett személyes adatok kategóriái.
 • A címzettek, akik előtt a személyes adatokat felfedték/fel fogják fedni.
 • Mennyi ideig kívánjuk tárolni az Ön személyes adatait.
 • Ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, akkor azok forrására vonatkozó információk.

 

Az Ön kötelezettsége, hogy tájékoztasson bennünket a változásokról

Fontos, hogy az általunk Önről tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, tájékoztasson bennünket, ha személyes adatai a velünk fennálló munkakapcsolat során módosulnak.

Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Bizonyos körülmények között a törvény értelmében joga van az alábbiakhoz:

 • Hozzáférést kérése a személyes adataihoz (közismert nevén „érintettek hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az általunk Önről tárolt személyes adatokról, és ellenőrizze, hogy azokat jogszerűen dolgozzuk-e fel.
 • Az általunk Önről tárolt személyes adatok helyesbítésének kérése. Ez lehetővé teszi az Ön számára az általunk Önről tárolt hiányos vagy pontatlan információk helyesbítését.
 • A személyes adatai törlésének kérése. Ez lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk a személyes adatok törlését vagy eltávolítását, ha nincs alapos ok arra, hogy azokat továbbra is kezeljük. Önnek joga van továbbá arra is, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha élt az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd alább).
 • Tiltakozás az Ön személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben mi jogos érdekre (vagy egy harmadik fél jogos érdekére) hivatkozunk, és van valami olyan körülmény az Ön különleges helyzetével kapcsolatban, ami miatt Ön ezen az alapon tiltakozni kíván az adatkezelés ellen. Önnek abban az esetben is joga van tiltakozni, ha az Ön személyes adatait közvetlen értékesítési célokból kezeljük.
 • A személyes adatai kezelése korlátozásának kérése. Ez lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk azok pontosságát vagy az adatkezelés okát.
 • A személyes adatai másik félnek történő továbbításának kérése.

Ha szeretné felülvizsgálni, ellenőrizni, helyesbíteni a személyes adatait, vagy kérni azok törlését, tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, vagy kérni, hogy személyes adatainak másolatát továbbítsuk egy másik félnek, kérjük, írjon nekünk az alábbi címre.

Általában nincs díjfizetési kötelezettség

A személyes adatokhoz való hozzáférésért (vagy az egyéb jogainak gyakorlásáért) nem kell díjat fizetnie. Mindazonáltal jogosultak vagyunk észszerű díjat felszámítani, ha a hozzáférés iránti kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott mértékű. Ilyen körülmények között lehetőségünk van arra is, hogy megtagadjuk a kérés teljesítését.

Mire lehet szükségünk Öntől

Előfordulhat, hogy bizonyos információkat kell kérnünk Öntől, hogy ellenőrizni tudjuk az Ön személyazonosságát és biztosítani tudjuk az információkhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely egyéb jogának gyakorlását). Ez egy további megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatok ne kerüljenek felfedésre olyan személy előtt, akinek nincs joga azokat megismerni.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Azokban az esetekben, amikor Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célú gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, Önnek joga van ahhoz, hogy a konkrét adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulása visszavonásához kérjük, írjon nekünk az alábbi címre. Amint megkapjuk az értesítést arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az Ön adatait az Ön által eredetileg elfogadott célra vagy célokra, kivéve, ha erre egyéb törvényes jogalapunk van.

Panasz benyújtása

Az Ultimate Products UK Limited kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően és a vonatkozó egyesült királyságbeli általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos törvényekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait. Amennyiben Ön mégis panaszt kíván tenni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy nem elégedett azzal, ahogyan az Ön adatait kezeltük, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Hálásak lennénk, ha lehetőséget adna arra, hogy az esetleges panaszokat első körben mi kezeljük.

Ha a fent felsorolt jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, írjon a következő címre:

 

Ultimate Products UK Limited

Compliance Department

Manor Mill

Victoria Street

Manchester

OL9 0DD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Email: data-protection@upplc.com

Telefon: 0161 934 2240

 

UK Data Protection Authority

Information Commissioners Office (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Tel.: 0303 123 1113

E-mail – a weboldalukon keresztül – www.ico.org.uk

 

Értesítés a jelen nyilatkozat módosításairól

Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása mellett döntünk, a módosításokat közzétesszük ezen a weboldalon, hogy Ön pontosan tudja, milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Ha bármikor úgy döntünk, hogy a személyazonosításra alkalmas adatokat az adatgyűjtéskor megadottól eltérő módon használjuk fel, erről tájékoztatjuk Önt, és Ön dönthet arról, hogy az Ön adatait ezen az eltérő módon felhasználjuk-e vagy sem.

 

Visszajelzés

Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy az Ön által rendelkezésére bocsátjuk a kívánt információkat az adatvédelemmel és az adatbiztonsággal kapcsolatban – ossza meg velünk véleményét. Ha bármilyen visszajelzése, kérdése vagy aggálya van, kérjük, írjon nekünk a data-protection@upplc.com e-mail címre vagy postai úton a fenti címre.

 

Hivatkozások

A weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat, amelyek segítségével könnyedén meglátogathat egyéb, Önt érdeklő weboldalakat. Ha ezen hivatkozások segítségével elhagyja weboldalunkat, tisztában kell lennie azzal, hogy nem rendelkezünk semmilyen befolyással az adott másik weboldal felett. Ennélfogva nem tudunk felelősséget vállalni az ezen weboldalak látogatása során Ön által megadott információk védelméért, és ezek a weboldalak nem tartoznak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek weboldalain megjelenő semmilyen termékért és/vagy szolgáltatásért; járjon el körültekintően, és olvassa el az adott weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

 

Az Ultimate Products UK Limited az Ultimate Products PLC csoporthoz tartozó vállalat.

 

Kelt: 2023. október